Anasayfa

 

                                             

İstanbul 3 No’lu Halk Sağlığı Laboratuvarında verilen analiz hizmetleri; Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi, Kimya ve Mikrobiyoloji Birim Laboratuvarları, Klinik Laboratuvar, Sıtma Laboratuvarı, Tüberküloz Laboratuvarı ve Kalite Yönetim Birimi tarafından ilgili mevzuat, referans standartlar ve kalite standartları çerçevesinde yürütülür.

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Biriminde; müşteriler tarafından resmi/özel analiz talebi ile laboratuvara getirilen numunelerin kabulü, kaydı, rapor düzenlenmesi ve müşteriye ulaştırılması çalışmaları yapılır.

Kimya ve Mikrobiyoloji Birim Laboratuvarlarında su numunelerinin kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri; Klinik Laboratuvar, Sıtma Laboratuvarı, Tüberküloz Laboratuvarında klinik numunelerin serolojik tanı analizleri yapılır.

Kalite Yönetim Biriminde; analiz hizmetlerinin iyileştirilmesi, verimliliğinin arttırılması, yeterliliği ve güvenirliliği belgelenmiş analiz sonuçlarının sunulması için “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar" standardı gereklilikleri doğrultusunda laboratuvarlarla koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülür.