Hizmet Alanı

Halk Sağlığı Laboratuvarının Görevleri

  1.   Ruhsatlandırma, Denetim ve Kontrol İzlemeye yönelik olarak, insani tüketim amaçlı suların, yüzme sularının, kaplıca sularının ve deniz suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak. 
  1.   Sıtma ve Legionella analizleri yapmak. 
  1.   İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili analizleri yapmak. 
  1.   Kurumun talebi doğrultusunda farklı analiz parametrelerinin yapılmasını sağlamak. 
  1.   Klinik laboratuvar hizmeti vermek, beşeri (her türlü kan, idrar ve bunun gibi insani) numunelerin mikrobiyolojik ve biyokimyasal testleri ve analizleri yapmak. 
  1.   Aile hekimliği hizmetleri kapsamında gerekli tanı ve teşhise yardımcı test, analiz hizmetlerini sunmak. 
  1.   Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamalarının ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele ve halka aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak. 
  1.   Halk sağlığı laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.