90. Aile Hekimliği Ek Tercih ve Yerleştirme işlemleri Neticesinde Yerleşen Yabancı Uyruklu Hekimlerin Çalışma İzni Başvurusu için Gereken Evraklar

90. Aile Hekimliği Ek Tercih ve Yerleştirme işlemleri Neticesinde Yerleşen Yabancı Uyruklu Hekimlerin Çalışma İzni Başvurusu için Gereken Evraklar

29 Kasım 2017 Çarşamba 05:52

1. Yabancı şahıs adına Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi.

2. Yabancı şahsa ait Pasaport sureti. (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.)

3. Yabancı şahsa ait bir adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)

4. Yabancı T.C. Kimlik Numarası

5. Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya Resmi makamlarca onaylı Diploma sureti (Türkiyedeki üniversitelere ait diplomalarında noter onaylı sureti gerekmektedir.)

6. Başka kurumlarda görev ifa eden hekimlerin kurumlarından ayrıldıklarına dair dilekçeleri

7. Türkçe eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olan hekimler hariç olmak üzere "Üniversitelerin Türkçe Öğrenimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe Dil Sınavında Avrupa Dil Portfolyosu" kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belgesini göreve başlama tarihi itibari ile ibraz etmesi gerekmektedir.

NOT: Başvuru İşlemleri Randevu ile alınmaktadır. 29/12/2017 tarihine kadar Başvuru işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Adres:Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No:81/83 Ginza Plaza 6. Kat Aile Hekimliği Uygulama Şubesi  Zeytinburnu

İrtibat Numarası:0212 409 21 38  / Hanife Erol

Dilekçe örneği için tıklayınız.

DİĞER DUYURULAR