Bulaşıcı Hastalıklar

 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi(KKKA) için tıklayınız.

    Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA), Nairovirüslerin neden olduğu ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden kene kaynaklı bir enfeksiyondur. Son yıllarda tedavide görülen gelişmelere rağmen, bu enfeksiyonlarda ölüm oranları hala yüksektir.

 

Mers-cov Hastalığı için tıklayınız.

      MERS yeni tanımlanan bir Coronavirüs’ün (MERS-CoV) neden olduğu bir hastalıktır.
• İnsanlarda akut, sistemik bir hastalık olarak görülmekte,
• Ağır solunum yolu hastalığı bulgularıyla seyredebilmekte,
• Klinik tablonun geliştiği vakalarda, fatalite hızı %35-50 arasında değişmektedir.

 

Zika Virüs Hastalığı için tıklayınız.

      Zika virüsün sebep olduğu enfekte sivrisinekler tarafından insanlara bulaştırılan bir hastalıktır.
Hastalık %80 oranında belirtisiz seyretmektedir. Hasta olan kişilerde en sık görülen belirtiler;
ateş, döküntü, eklem ağrısı, konjuktivit, kas ve eklem ağrısıdır. Şikâyetler genellikle 2-7 gün
sürer. Hastalıkta nadiren hastaneye yatırılma ihtiyacı olur. Ölüm çok nadir görülür.

 

Ebola Virüsü Hastalığı için tıklayınız.

      Ebola Virüs Hastalığı; Ebola virüsünün sebep olduğu, yüksek mortalitenin görüldüğü, akut başlangıçlı, yüksek ateş, gastro intestinal semptomlar ve kanamayla seyredebilen bir hastalıktır. Klinik tablo Ebola Hemorajik Ateşi olarak adlandırılmakla birlikte, 2014 yılı içerisinde OrtaBatı Afrika’da görülen salgında dikkat çeken en önemli özelliklerden birisi vakaların yarısından azında hemorajik bulguların varlığı olmuştur. Bu nedenle klinik tablo daha ziyade Ebola Virüs Hastalığı veya Ebola Hastalığı olarak daha doğru bir şekilde adlandırılmaya başlanmıştır.

 

Mevsimsel Grip için tıklayınız.

     En sık görülen enfeksiyon hastalıklarından biri olan grip (influenza), mevsimsel olarak ortaya çıkan ve çok yüksek bulaştırıcılığı olan solunum yolu hastalığıdır. Grip, influenza virüsünün neden olduğu ve genellikle her yıl kış ve bahar aylarında görülmesi nedeni ile mevsimsel grip hastalığı olarak adlandırılan bir hastalıktır. 

 

Lejyoner Hastalığı Rehberi için tıklayınız.

    Klima yoluyla bulaşan en önemli hastalık “klima hastalığı” olarak da adlandırılan “lejyoner hastalığı" dır. Lejyoner hastalığı, Legionelle pneumophilia adlı bir bakterinin sebep olduğu bir zatürredir.

Bu bakteri, klimaların filtre sistemlerinde, uygun nem ve ısıda çoğalıp buralardan ortam havasına dağılmaktadır.  Bakteri klima sistemlerinin yanı sıra otel, Hastane vb büyük yapıların su sistemlerinde de (soğutma kuleleri, su depoları, su dağıtım kanalları) bulunabilmektedir. Havaya dağılan bu bakterinin solunum yolu ile kişilerin vücuduna girmesi ile hastalık (zatüre) oluşmaktadır.    

Kuduzla Mücadele ve Profilaksi Uygulama Genelgesi için tıklayınız.